Thứ Tư, 5/10/2022Hotline: 0906.840.903 - 028. 3882 2267
0906.840.903

Tư vấn miễn phí

nguyenvtev

Hỗ trợ online qua skype

Đặt hàng online

nhanh chóng dễ dàng

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh được thành lập với sứ mệnh “Vì một môi trường phát triển bền vững”. Với đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ đại học và sau đại học, dày dặn kinh nghiệm, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Là đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Với tầm nhìn và xứ mệnh đó, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường.

Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu thì hãy liên hệ đến số Hotline: 0906840903 để được tư vấn miễn phí báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

1.   HỒ SƠ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH LÀ GÌ ?

Sau khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt cần tiến hành báo cáo việc hoàn thành các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

2.   ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

HOÀN THÀNH CÔNG TRINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
3.   CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
CẮN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BVMT

–    Nghị đinh số 18/2015/NĐ – CP được ban hành ngày 14/02/2015 và có hiệu lực ngày 01/04/2015.

–    Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015.

4.   ĐIỀU KIỆN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

–    Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt

–    Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

5.   CƠ QUAN TIẾP NHẬN BÁO CÁO XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

–    Sở Tài nguyên và Môi trường.

–    Ban quản lý Khu công nghiệp.

–    Ban quản lý Khu kinh tế.

–    Bộ Tài nguyên và Môi trường và Các bộ khác.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TỈNH
6.   NỘI DUNG BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Nội dung của báo cáo trình bày các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng bao gồm:

–    Công trình thu gom, xử lý nước thải.

–    Công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn.

–    Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.

–    Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác cũng như kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.