Dây chuyền sơn treo trong ngành gỗ

Dây chuyền sơn treo phù hợp với quá trình vận chuyển các sản phẩm có tải trọng trung bình một cách thuận tiện, tối ưu thười gian và sức lao động. Ứng dụng chủ yếu trong ngành sản xuất gỗ, các đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất đồ đa dụng, khay, kệ kim loại,…