Thứ Tư, 5/10/2022Hotline: 0906.840.903 - 028. 3882 2267
0906.840.903

Tư vấn miễn phí

nguyenvtev

Hỗ trợ online qua skype

Đặt hàng online

nhanh chóng dễ dàng

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH

Địa chỉ: 126 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

SĐT: 0906 840 903 – Mr. Thành 

         0974 156 165 – Ms. Dung

Email: hoabinhxanhco@gmail.com

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành công trình và biện pháp bảo vệ môi trường là nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

Đối tượng thực hiện xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.
 • Cơ sở sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyện và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
 • Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng kí đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Điều kiện xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:

Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.
 • Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

Hồ sơ cần thiết

 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt.
 • Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường

Tùy theo vị trí và đặc trưng ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý khu công nghiệp
 • Ban quản lý khu kinh tế
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.

Nếu quý hàng có nhu cầu lập các hồ sơ môi trường vui lòng liên hệ với chúng tôi.

HÒA BÌNH XANH – Vì môi trường phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.