Công nghệ xử lý nước thải cao su hiện đại

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU HIỆN ĐẠI Nước thải cao su chủ yếu phát sinh từ các quá trình sản xuất mũ khối, sản xuất mủ ly tâm, chế biến mũ và rửa các dây chuyền sản xuất.   Nước thải từ ngành công nghiệp cao su ...