Tin tức

05 LỢI ÍCH MÀ THÁP HẤP THỤ XỬ LÝ KHÍ THẢI MANG LẠI

05 LỢI ÍCH MÀ THÁP HẤP THỤ XỬ LÝ KHÍ THẢI MANG LẠI Khí thải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà máy, xí nghiệp đã áp dụng công nghệ ...

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐÚC ĐỒNG

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐÚC ĐỒNG Lò đúc đồng là một trong những nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là khí thải chứa các chất độc hại như SO2, NOx, CO, CO2, bụi, kim loại nặng, hơi thủy ngân, dioxin, ...

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ CO2 ĐẠT CHUẨN

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ CO2 ĐẠT CHUẨN Khí CO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Việc xử lý khí CO2 thải ra từ các nguồn phát sinh như các nhà máy, lò hơi, xe ...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT HIỆU QUẢ NHỜ 4 CÔNG NGHỆ SAU

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT HIỆU QUẢ NHỜ 4 CÔNG NGHỆ SAU Nước thải sinh hoạt là loại nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người, như tắm, giặt, ăn uống, vệ sinh… Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất ô nhiễm, ...

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI SO2 AN TOÀN

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI SO2 AN TOÀN Khí sunfu đioxit (SO2) là một trong những chất ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất, có nguồn gốc chủ yếu từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí. Khí SO2 có tác hại lớn đến sức ...

LƯU Ý 08 ĐIỀU SAU NẾU KHÔNG MUỐN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA BẠN BỊ XỬ PHẠT

LƯU Ý 08 ĐIỀU SAU NẾU KHÔNG MUỐN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA BẠN BỊ XỬ PHẠT Nước thải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của con người. Do đó, việc xử lý ...

SO SÁNH XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ VÀ HẤP PHỤ

SO SÁNH XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ VÀ HẤP PHỤ Khí thải là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sống. Do đó, việc xử lý khí thải là một nhiệm vụ ...

CÁC BƯỚC NUÔI CẤY VI SINH BỂ HIẾU KHÍ HIỆU QUẢ

CÁC BƯỚC NUÔI CẤY VI SINH BỂ HIẾU KHÍ HIỆU QUẢ Vi sinh bể hiếu khí là những vi sinh vật có khả năng phân hủy chất hữu cơ trong nước thải bằng cách sử dụng oxy hòa tan. Vi sinh bể hiếu khí có vai trò quan trọng trong ...

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA HỆ THỐNG BẰNG 5 CÁCH SAU

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA HỆ THỐNG BẰNG 5 CÁCH SAU Khí thải là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ...

09 BƯỚC BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

09 BƯỚC BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Hệ thống xử lý nước thải là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng đô thị, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải cũng ...