Thứ Tư, 5/10/2022Hotline: 0906.840.903 - 028. 3882 2267
0906.840.903

Tư vấn miễn phí

nguyenvtev

Hỗ trợ online qua skype

Đặt hàng online

nhanh chóng dễ dàng

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trải qua nhiều năm hoạt động trong ngành môi trường. Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh có nhiều kinh nghiệm thực hiện các hồ sơ môi trường như: Báo cáo giám sát định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chi tiết, đánh giá tác động môi trường… Và nhiều hồ sơ môi trường khác.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu quý khách hàng có nhu cầu làm các hồ sơ về môi trường.

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH

Địa chỉ: 126 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

SĐT: 0906 840 903 – Mr. Thành 

         0974 156 165 – Ms. Dung

Email: hoabinhxanhco@gmail.com

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường là gì?

Đề án bảo vệ môi trường thực chất là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. Hay bản kế hoạch bảo vệ môi trường. Hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập một trong 2 loại đề án là đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là hồ sơ môi trường để khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ môi trường đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ được thực hiện nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Nhưng chưa tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản mục đích là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường. Giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đối tượng cần phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là các cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015. Có quy mô tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản kế hoạch bảo bệ môi trường quy định tại Khoản 1 nghị định 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau:

 • Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • Giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

Quy trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường:

Lập và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, gồm các bước sau đây:

 • Chủ cơ sở quy định tại Điều 10 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
 • Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có)
 • Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có)
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án môi trường đơn giản đã xác nhận

Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Điều 11 chương III Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có quy định rõ về các hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 • Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
 • Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:
 1. Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
 2. Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định và thời hạn xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

 • Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên
 • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý
 • Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.
 • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

HÒA BÌNH XANH – Vì môi trường phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.