Thứ Bảy, 26/11/2022Hotline: 0906.840.903 - 028. 3882 2267
0906.840.903

Tư vấn miễn phí

nguyenvtev

Hỗ trợ online qua skype

Đặt hàng online

nhanh chóng dễ dàng

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh được thành lập với sứ mệnh “Vì một môi trường phát triển bền vững”. Với đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ đại học và sau đại học, dày dặn kinh nghiệm, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Là đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước. Với tầm nhìn và xứ mệnh đó, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường.

Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu thì hãy điện thoại đến số Hotline: 0906840903 để được tư vấn miễn phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

1.   KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015 tên gọi cam kết bảo vệ môi trường được đổi thành Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

2.   TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ?
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:
 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 

KHBVMT XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ CÔNG TY LỢI PHONG
 3.    CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
         CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG LẬP KHBVMT
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2015.
 • Nghị đinh số 18/2015/NĐ – CP có hiệu lực ngày 01/04/2015.
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015.

4.  ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
 • Tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

  KHBVMT CỤC HẢI QUẢN TPHCM
5.    QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHBVMT CÔNG TY HÒA BÌNH XANH
6.    NƠI TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Ban quản lý các KCN.

                              BAN QUẢN LÝ KCN ĐỒNG NAI
7.   THỜI GIAN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc,cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

8.   HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất/ Thỏa thuận địa điểm xây dựng.


   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.